KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS 2023-2024 REGISTREERUMINE ALANUD

Koolituse aeg: sügis 2023 - kevad 2024 auditoorneõpe (koolituse alguse aeg sõltub grupi täitumisest)
Asukoht: Tallinn
Koolituse ajad: reedeti 10.00-18.00, laupäeviti 9.00-17.00
Grupisupervisioon järgneb auditoorsele õppele kevadel 2024 (kuupäevad selguvad jooksvalt)
Tunnistused - suvi/sügis 2024 (sõltub praktika läbimisest)

Koolituse kestus: Koolitus koosneb viiest kahepäevasest seminarist, praktikast ja grupisupervisioonidest.

Koolituse maht on 189,5 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:
87,5 ak/h – auditoorne õppetöö.
38 ak/h – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon.
30 ak/h – praktika teenuseosutaja juhendamisel (praktikakoha leidmine on koolitusel osaleja vastutus).
26 ak/h – praktika juhendamine koolitajate poolt - grupisupervisioonid.
8 ak/h – lõputöö.
Tutvu kogemusnõustaja riikliku koolituskava määrusega SIIN

Koolituse eesmärgid: nõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, isikliku kriisikogemuse uurimine ja läbitöötamine.

Koolituse teemad:

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse.
 • Nõustamisalused, -oskused, -tehnikad ja -eetika.
 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs ja oma loo esitlemine.
 • Teadmised ja oskused kriisitöös.
 • Teadmised ja oskused grupitöös.
 • Kaotus ja sellega seotud lein.
 • Nõustaja eneseteadlikkus (töö piirid, läbipõlemise vältimine, nõustamise hügieen).

  Koolituse väljundid - koolituse lõpetanu:
 • Tunneb kogemusnõustamise tausta ning nõustamise tööpõhimõtteid ja -eetikat.
 • On teadlik enda ressurssidest ja tunneb ennastsäästva abistamise ja läbipõlemise vältimise põhimõtteid.
 • Tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja oskab neid seostada isikliku kogemusega.
 • Tunneb esmaseid nõustamisoskusi, -metoodikaid ja -tehnikaid ning oskab neid kasutada kogemusnõustaja töös.
 • Omab teadmisi ja oskusi kriisis inimese nõustamiseks.
 • Omab baasteadmisi ja -oskusi tööks gruppidega.
 • On läbinud isikliku taastumisloo protsessi ja vormistanud selle kirjaliku lõputööna.
 • On läbinud juhendatud individuaalse praktika teenuseosutaja juures.
 • On läbinud praktika juhendamise koolitajate poolt.

  Lõpetamise eeldused
  Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on:
 • vähemalt 70 % koolituspäevadel osalemine
 • 100% praktikatundide läbimine
 • vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
 • kirjalik kodutöö
 • praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
 • koolitajate ja superviisori positiivne hinnang osalejale

  Juhul, kui koolitusel osaleja läbib koolituse teooriaosa, kuid ei soovi või ei ole abistajana veel valmis läbima praktikat, väljastatakse osalejate TÕEND koolituse teooriaosa läbimise kohta.
  Kogemusnõustajana töötamiseks on vajalik TUNNISTUS, mis kinnitab koolituse läbimist täies mahus vastavalt riiklikult kehtestatud kogemusnõustaja koolituskavale!

  Koolitajad: Naatan Haamer, Livia Laas, Kristi Peegel
  Keel: Eesti
  Grupi suurus: 2022-2023 koolitusele komplekteeritakse 1 grupp ja koolitus leiab aset Tallinnas. Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 10 ja maksimaalselt 16 osalejat.
  Hind: 1250 EUR osaleja kohta (kokkuleppel võimalik maksta osadena).
  MTÜ Kogemuse Jõud koolituste eest tasumisel ei ole võimalik kasutada Töötukassa toetust.
  Õppemaks ei kuulu õppe katkestamisel tagastamisele. Kehtib ka juhul, kui õpe katkestatakse MTÜ Kogemuse Jõud poolt (alused on sätestatud riiklikus õppekavas).

  KOOLITUSEL OSALEMINE
  Koolitusgruppi kandideerimise protsess toimub kahes etapis:
 • 1. Motivatsioonikiri - sisaldab kogemus- ja taastumislugu ning eesmärki/motivatsiooni, miks Sa soovid koolitusel osaleda ja kuidas planeerid õpitut peale koolituse läbimist rakendada. Motivatsioonikirju ootame e-aadressile info@kogemusnoustamine.ee
 • 2. Grupiintervjuu - toimub Tallinnas.