KOGEMUSNÕUSTAMISE BAASKOOLITUS


Kestus: Koolitus koosneb viiest kahepäevasest seminarist ja ühest grupisupervisioonist.

Koolituse maht: 90 akadeemilist tundi auditoorset tööd, millele lisandub superviseeritud praktika 45 tundi ja iseseisevtöö 40 tundi.

Koolituse eesmärgid: nõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, isikliku kriisikogemuse uurimine ja läbitöötamine.

Koolituse teemad:

  • Sissejuhatus, grupi loomine, kogemusnõustamise tutvustus, oma lugude uurimine
  • Kriis
  • Nõustamine, nõustamistehnikad - empaatia, kuulamine
  • Kaotus ja sellega seotud lein. Oma lugude esitlemine
  • Töö piirid ja läbipõlemise vältimine
  • Supervisioon
Koolituse väljundid: koolituse lõpetanu on omandanud teadmised kriisis inimese nõustamiseks ja abistava ameti tööhügieenist ning õppinud toime tulema oma isikliku kriisi kogemuse mõjudega. Koolituse läbinu tunneb ennastsäästva abistamise ja läbipõlemise vältimise põhimõtteid.

Koolitajad: Naatan Haamer ja Livia Laas

Asukoht: Tallinn või Tartu

Keel: Eesti

Hind: Kokkuleppel

Koolitusel osalemine:
Koolitusel osalemise soovist palume teada anda e-mailile: info@kogemusnõustamine.ee
Koolitusgrupi komplekteerimine toimub jooksvalt. Piisava hulga huviliste olemasolul informeerime koolituse toimumise ajast ja asukohast.
Osaleda soovijatel palume enne koolitust esitada motivatsioonikiri, millele lisaks toimub individuaalvestlus.

MTÜ Kogemuse Jõud majandustegevuse number 201558