KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS 2019

Kogemusnõustajate koolitusgruppidega, mis alusid õpinguid veebruaris 2019 ei ole enam võimalik liituda!


2019 koolituse kuupäevad:

TALLINN: 1.-2. veebruar; 1.-2. märts; 30.-31. märts; 3.-4. mai; 24.-25. mai
TARTU: 8.-9. veebruar; 8.-9. märts; 5.-.6. aprill; 3.-4. mai; 7.-8. juuni
Grupisupervisioon toimub vahemikus august-oktoober 2019 (kuupäevad selguvad jooksvalt)
Tunnistused september - oktoober 2019

Koolituse kestus: Koolitus koosneb viiest kahepäevasest seminarist, praktikast ja kolmest grupisupervisioonist.

Koolituse maht on 192 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:
90 ak/h – auditoorne töö
38 ak/h – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon
30 ak/h – praktika teenuseosutaja juhendamisel (praktikakoha leidmine on koolitusel osaleja vastutus)
26 ak/h – praktika juhendamine koolitajate poolt - grupisupervisioon
8 ak/h – lõputöö
Tutvu kogemusnõustaja riikliku koolituskava määrusega SIIN

Koolituse eesmärgid: nõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, isikliku kriisikogemuse uurimine ja läbitöötamine.

Koolituse teemad:

 • Sissejuhatus; kogemusnõustamise tutvustus; nõustamisoskused ja tehnikad; oma lugude uurimine
 • Kriis ja nõustamise alused
 • Kaotus ja sellega seotud lein
 • Oma lugude esitlemine
 • Töö piirid; läbipõlemise vältimine; nõustamise hügieen

  Koolituse väljundid: koolituse lõpetanu on omandanud teadmised kriisis inimese nõustamiseks ja abistava ameti tööhügieenist ning õppinud toime tulema oma isikliku kriisi kogemuse mõjudega. Koolituse läbinu tunneb ennastsäästva abistamise ja läbipõlemise vältimise põhimõtteid.

  Lõpetamise eeldused
  Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on:
 • vähemalt 70 % koolituspäevadel osalemine
 • 100% praktikatundide läbimine
 • vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
 • kirjalik kodutöö
 • praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
 • koolitajate ja superviisori positiivne hinnang osalejale

  Juhul, kui koolitusel osaleja läbib koolituse teooriaosa, kuid ei soovi või ei ole abistajana veel valmis läbima praktikat, väljastatakse osalejate TÕEND koolituse teooriaosa läbimise kohta.
  Kogemusnõustajana töötamiseks on vajalik TUNNISTUS, mis kinnitab koolituse läbimist täies mahus vastavalt riiklikult kehtestatud kogemusnõustaja koolituskavale!

  Koolitajad: Naatan Haamer, Livia Laas, Kadri Sooberg-Aettik, Raili Hollo, Kadi Haamer
  Keel: Eesti
  Grupi suurus: 12 inimest
  Hind: 600 EUR osaleja kohta (võimalus maksta osadena)

  Koolitusel osalemine:
  Kogemusnõustajate koolitusgruppidega, mis alusid õpinguid veebruaris 2019 ei ole enam võimalik liituda! Kui soovid olla kursis meie tulevaste koolitustega, palun anna meile sellest teada e-mailile: info@kogemusnõustamine.ee

  MTÜ Kogemuse Jõud majandustegevuse number 201558