Hea kogemusnõustamise huviline!

Kui Sul on soov osaleda kogemusnõustamise baaskoolitusel, palun anna enda huvist meile teada e-mailile: info@kogemusnõustamine.ee.

Koolitusgrupi komplekteerimine toimub jooksvalt. Piisava hulga huviliste olemasolul informeerime Sind koolituse toimumisest!

 

Kogemusnõustajate baaskoolitus

Koolitus koosneb viiest kahepäevasest seminarist + 1 grupisupervisioonist
Koolituse maht on 90 akadeemilist tundi auditoorset tööd, millele lisandub superviseeritud praktika 42 tundi ja iseseisevtöö
Koolitajad: Naatan Haamer, MTÜ Kogemuse Jõud praktiseerivad kogemusnõustaja(d)

Koolituse eesmärgid:

  1. Nõustamisalaste teadmiste saamine
  2. Isikliku kriisikogemuse uurimine, läbitöötamine

Koolitusel läbitakse teemasid, mis on olulised kriisis oleva inimese aitamiseks. Koolitus toetub kriisipsühholoogia alustele ning kriisis inimese nõustamise põhimõtetele. Lisaks tutvutakse ennastsäästva abistamise põhimõtteid ja läbipõlemise vältimist. Koolituse läbinu on omandanud teadmised kriisis inimese nõustamiseks ja abistava ameti tööhügieenist ning õppinud paremini toime tulema oma isikliku kriisi kogemuse mõjudega. Kõigi teoreetiliste teemade lõikes toimub oma kriisikogemuse analüüs, mis tuleb koolituse lõpuks ka kirjalikult vormistada.

Koolituse raames toimub praktika.

Koolitusgrupi suurus on kuni 16 inimest.

Osaleda soovijatel palume enne koolitust esitada motivatsioonikiri, millele lisaks toimub individuaalvestlus.