KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS 2021-2022 (REGISTREERUMINE LÕPPENUD)

Koolituse aeg: septmebr 2021 - jaanuar 2022 auditoorne õpe
Asukoht: Tallinn
Koolituse ajad: reedeti 10.00-18.00, laupäeviti 9.00-17.00
Grupisupervisioon toimub vahemikus jaanuar - märts 2022 (kuupäevad selguvad jooksvalt)
Tunnistused - märts 2022

Koolituse kestus: Koolitus koosneb viiest kahepäevasest seminarist, praktikast ja kolmest grupisupervisioonist.

Koolituse maht on 182 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:
80 ak/h – auditoorne töö
38 ak/h – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon
30 ak/h – praktika teenuseosutaja juhendamisel (praktikakoha leidmine on koolitusel osaleja vastutus)
26 ak/h – praktika juhendamine koolitajate poolt - grupisupervisioon
8 ak/h – lõputöö
Tutvu kogemusnõustaja riikliku koolituskava määrusega SIIN

Koolituse eesmärgid: nõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, isikliku kriisikogemuse uurimine ja läbitöötamine.

Koolituse teemad:

 • Sissejuhatus; kogemusnõustamise tutvustus; nõustamisoskused ja tehnikad; oma lugude uurimine
 • Kriis ja nõustamise alused
 • Kaotus ja sellega seotud lein
 • Oma lugude esitlemine
 • Töö piirid; läbipõlemise vältimine; nõustamise hügieen

  Koolituse väljundid: koolituse lõpetanu on omandanud teadmised kriisis inimese nõustamiseks ja abistava ameti tööhügieenist ning õppinud toime tulema oma isikliku kriisi kogemuse mõjudega. Koolituse läbinu tunneb ennastsäästva abistamise ja läbipõlemise vältimise põhimõtteid.

  Lõpetamise eeldused
  Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on:
 • vähemalt 70 % koolituspäevadel osalemine
 • 100% praktikatundide läbimine
 • vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
 • kirjalik kodutöö
 • praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
 • koolitajate ja superviisori positiivne hinnang osalejale

  Juhul, kui koolitusel osaleja läbib koolituse teooriaosa, kuid ei soovi või ei ole abistajana veel valmis läbima praktikat, väljastatakse osalejate TÕEND koolituse teooriaosa läbimise kohta.
  Kogemusnõustajana töötamiseks on vajalik TUNNISTUS, mis kinnitab koolituse läbimist täies mahus vastavalt riiklikult kehtestatud kogemusnõustaja koolituskavale!

  Koolitajad: Naatan Haamer, Livia Laas, Kadri Sooberg-Aettik
  Keel: Eesti
  Grupi suurus: 2021 koolitusele komplekteeritakse 1 grupp ja koolitus leiab aset Tallinnas. Koolitusgrupi suurus sõltub eriolukorrast tingitud kehtivatele riiklikele piirangutele ja tingimustele koolitusasutustele.
  Hind: 850 EUR osaleja kohta (kokkuleppel võimalik maksta osadena).
  MTÜ Kogemuse Jõud koolituste eest tasumisel ei ole võimalik kasutada Töötukassa toetust.
  Õppemaks ei kuulu õppe katkestamisel tagastamisele. Kehtib ka juhul, kui õpe katkestatakse MTÜ Kogemuse Jõud poolt (alused on sätestatud riiklikus õppekavas).

  KOOLITUSEL OSALEMINE
  Koolitusgruppi kandideerimise protsess toimub kahes etapis:
 • 1. Motivatsioonikiri - sisaldab kogemus- ja taastumislugu ning eesmärki/motivatsiooni, miks Sa soovid koolitusel osaleda ja kuidas planeerid õpitut peale koolituse läbimist rakendada. Motivatsioonikirju ootame e-aadressile info@kogemusnoustamine.ee hiljemalt 31. maiks 2021.
 • 2. personaalne intervjuu.