Kogemusnõustamine on kriisiabi põhimõtetel toimuv nõustamine, kus nõustaja on ise kriisikogemuse läbinud ja saanud seejärel vastavasisulise koolituse ning ettevalmistuse, et toetada teisi kriisis inimesi. Nõustajad aitavad kaasa inimese igakülgsele paranemisele (sh töövõimekuse kiiremale taastumisele, meditsiinipersonali tulemuslikumale tööle jm):
  1. pakkudes patsiendile/tema lähedastele võimalust jagada kriisiolukorra tõttu tekkinud emotsionaalset pinget, mis loob võimaluse emotsionaalse/hingelise seisundi paranemiseks;
  2. maandades kriisist tekkinud pingeid, mis vähendavad personali koormust ja ka võimalikku patsiendi rahulolematust haiglapersonali tegemistega;
  3. aidates vanematel kohaneda uue olukorraga ja haige lapse eest hoolitsemisega;
  4. soodustades pere toimetulekuoskuste paranemist ja laste kasvuks ning arenguks vajaliku keskkonna head toimimist;
  5. aidates leida perele vajalikku informatsiooni ja vajadusel juhendades täiendava professionaalse abi otsimisel;
  6. suunates nõustamises abil patsienti/tema lähedasi uue olukorra aktsepteerimise poole, mis toetab patsiendi/tema lähedaste kiiremat töövõime taastumist.

MTÜ Kogemuse Jõud eesmärgiks on tervise probleemide tõttu kriisi sattunud inimeste ja nende lähedaste psühhosotsiaalse heaolu taastamine kogemusnõustamise kaudu. Ühingu tegevus keskendub kriisidele, mis on tingitud: viljatusravist, probleemsest rasedusest, lapse enneaegsusest, lapse ja/või täiskasvanu raskest, kroonilisest või ravimatust haigusest või kogetud traumadest. Ühingu koostööpartneriteks on Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Lastehaigla, kus ühingu kriisikogemusnõustajad iganädalaselt nõustavad.

Ühing järgib oma eesmärkide saavutamisel Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, lähtub vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest (http://www.ngo.ee/eetikakoodeks), kogemusnõustamise teenuse soovituslikust juhisest (https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/kogemusnoustamise_teenuse_juhis.pdf) ja põhikirjast.

Juhatuse liikmed on Eve Nõmm, Kadi Haamer, Kristi Peegel, Ivica Mägi, Triinu Kalle.

 

MTÜ Kogemuse Jõud
Asutatud 09.01.2015
Registrikood 80381341
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number 254602
Kontaktaadress: Liimi 1-312 Tallinn