Erivajadus

Inimesi, kellel on suuremad vajadused arstiabi, arendusravi, teraapia, õppemeetodite ja erilisema kohtlemise järele, võime kutsuda erivajadustega inimesteks.

Inimese erivajadus võib olla sünnipärane, kuid see võib olla tekkinud ka elu jooksul (näiteks vigastuste või haiguste tagajärjel). Olenemata sellest, millal teadmine inimese erivajadusest teda ja tema lähedasi tabab, on see alati ootamatu ja stressirohke. Erivajaduse ilmnemisel satutakse tihti sügavasse kriisi, mis ei jää kahjuks tavaliselt ainukeseks. Kriisi põhjus võib tekitada teisi ning sageli ei paista sellel jadal lõppu tulevatki. Kuidas leida tuge ja näha lootust lootusetuna tunduvas olukorras, ühendab erivajadusega isiklikult kokkupuutuvaid inimesi.

Iga inimene on erinev ja tekkinud olukord  ainulaadne, siiski on sarnased meie tunded ja reaktisoonid kriisiolukordades. Enda mõtete ja tunnete sõnadesse panemine aitab neid paremini mõista ja võimaldab taastada kontrollitunnet oma elu üle. Oma kurbust ja muret on teinekord kergem jagada võõra inimesega. Kogemusnõustaja on juba toime tulnud tunnetega, mis kaasnesid oma lähedasele erivajaduse tekkimisega.  Nõustaja võib anda jõu olukorraga toimetulekuks ja aidata leida lootuse.