Kogemustes peitub toetav jõud

Autismispektri-häired
Diabeet
Enneaegsus
Epilepsia
Erivajadus

Kunstlik-viljastamine
Lapse-kaotus
Onkoloogiline-haigus
Traumaatiline-sündmus
Riskirasedus